Παιδικές Χαρές - Αθλητικός-Αστικός εξοπλισμός

Παιδικές Χαρές - Αθλητικός-Αστικός εξοπλισμός

Η εταιρία Εργοσήμανση Κ Νάστος & Σια ΕΕ ξεκίνισε το 1999 μέσα από μια πολυετή , δυναμική και ομόψυχη προσπάθεια φτάνοντας πλέον να είναι πρωτοπόρα στην Δυτική Ελλάδα στην εμπορία και επισκευή οργάνων παιδικών χαρών και εξοπλισμού πάρκων , αθλητικού - Αστικού Εξοπλισμού

Σκοπός μας είναι να προσφέρουμε μια σοβαρή και καινοτόμα πρόταση στην αγορά οργάνων παιδικών χαρών , Αθλητικού και Αστικού Εξοπλισμού