Ανακλαστήρες Οδοστρώματος

Ανακλαστήρες Οδοστρώματος

Οι πλαστικοί ανακλαστήρες είναι κατασκευασμένοι από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας, είναι ιδανικοί για μόνιμη σήμανση σε όλους τους τύπους οδικών δικτύων, αντικαθιστώντας την οριζόντια διαγράμμιση. Έχουν υψηλό βαθμό ορατότητας κατά την ημέρα λόγω του έντονου λευκού ή κίτρινου χρώματος του σώματος, και κατά τη νύκτα λόγω των ενσωματωμένων πολυκαρβονικών φακών, ενώ σε περίπτωση βροχής διατηρούν ακέραια τα χαρακτηριστικά τους λόγω του υπερυψωμένου σώματος της ασφάλτου. Επιπλέον, παράγουν ισχυρό ηχητικό σήμα όταν ο οδηγός εκτρέπεται της λωρίδος και κατ'αυτό τον τρόπο τον προειδοποιούν να επανέλθει στη λωρίδα και κατ'αυτό τον τρόπο τον προειδοποιούν να επανέλθει στη λωρίδα κυκλοφορίας.