Πλαστικοί Οριοδείκτες

Πλαστικοί Οριοδείκτες

 

Οι πλαστικοί οριοδείκτες είναι τριγωνικής διατομής, συνολικού ύψους 1,50m, πλάτους 12cm και πάχους τοιχώματος λείο χωρίς αυλακώσεις και λευκό σε όλη τη μάζα του. Τα ανακλαστικά στοιχεία είναι ορθογωνικής μορφής, διαστάσεων 80mm x 120mm. Το χρώμα των ανακλαστικών στοιχείων είναι κόκκινο και αργυρόλευκο και τοποθετούνται πάνω σε μία μαύρη παραλληλόγραμμη λωρίδα που καλύπτει όλη την περιφέρεια της διατομής του οριοδείκτη, σε πλάτος 20cm. Έχουν εγγύηση αντοχής σε υπεριώδη ακτινοβολία, 10 έτη και πληρούν απόλυτα την προσωρινή προδιαγραφή οριοδεικτών του ΥΠΕΧΩΔΕ.