Είδη Οδικής Ασφάλειας και Σήμανσης

Αναλαμβάνουμε την προμήθεια και τοποθέτηση :

• Πινακίδων Σήμανσης Οδών και Σήμανσης Εσωτερικών Χώρων .

• Διαγραμμίσεις Οδών και PARKING (Χώρων Στάθμευσης) με υλικά προδιαγραφών Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

• Μεταλλικών Στηθαίων Ασφαλείας

• Συντήρηση Οδών (από λακκούβες-φθορές-τομές) με ψυχρό ασφαλτόμιγμα (σάκκος και δοχείο)

• Εξοπλισμού PARKING όπως μπάρες Στάθμευσης ,κολωνάκια μεταλλικά .

• Εξοπλισμού Δήμων όπως ράμπες, παγκάκια, κάδους κλπ